Muista nämä määräpäivät alkuvuonna!

1.1.2019 jälkeen maksetut palkat ja työnantajasuoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin

Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset Tulorekisteriin 5 päivän
kuluessa maksupäivästä
Työnantajan sairausvakuutus­maksun määrä sekä siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset Työnantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavassa kuussa, 5. päivä mennessä

 

Lisäennakko (ilman huojennettua viivästyskorkoa) 31.1.
Vuosi-ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäivä
Esimerkiksi:
Osinkojen vuosi-ilmoitukset
Vuosi-ilmoitukset pääomanpalautuksista
Palkkatietojen vuosi-ilmoitukset
– Verohallinnolle sähköisesti 3.2. mennessä
– Työeläkevakuutus­yhtiölle
– Tapaturmavakuutus­yhtiölle
– TVR työttömyysvakuutus­rahastolle
31.1.
Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista 25.2.
Työterveyshuollon korvausten hakeminen Kelasta 6 kk tilikauden päättymisestä

Veroilmoitukset

Metsätalouden veroilmoitus (ellei harjoita myös maataloutta) 28.2.
Verotusyhtymät 28.2.
Maatalouden veroilmoitus sekä metsätalouden veroilmoitus, jos harjoitetaan myös maataloutta 2.4.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat
(palautuspäivä voi olla myös toukokuussa, palautuspäivä on merkitty veroilmoitukseen)
2.4.
Elinkeinoyhtymät Ay tai Ky 2.4.
Osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi päättynyt 31.12.2018 (muuten 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä) 30.4.

Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista

Kuukausi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset 12. pv (maksukuukaudesta kahden kuukauden kuluttua)
Kalenterivuosi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset 28.2.
Arvonlisäveron yhteenveto­ilmoitukset (tavaroiden ja palveluiden EU-myynti) Maksukuukautta seuraavan kuukauden 20. pv