Muutoksia huojennettuun viivästyskorkoon

Huojennettua viivästyskorkoa tulee maksaa jäännösverosta ja lisäennakosta. Välttääksesi huojennetun viivästyskoron voit joko maksaa riittävästi ennakonpidätystä tai ennakkoveroa verovuoden aikana tai täydentää ennakoita kuukauden ajan verovuoden päättymisen jälkeen.

Jäännösverolle määrättävästä huojennetusta viivästyskorosta vähennetään 20 euroa, kuitenkin enintään koron määrä. Lisäennakolle määrättävästä huojennetusta viivästyskorosta ei tehdä tätä vähennystä. Vuonna 2023 huojennettu viivästyskorko on 2 % ja vuonna 2024 se nousee 6 prosenttiin.

Huojennetun viivästyskoron laskeminen alkaa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä ja päättyy jäännösveron tai lisäennakon eräpäivään. Yhteisöt voivat maksaa lisäennakkoa ilman huojennettua viivästyskorkoa kuukauden ajan verovuoden päättymisestä.

Muista, että henkilöasiakkaat, liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehet ja maatalousyrittäjät voivat siirtää lisäennakon eräpäivää tammikuun ajan, ja yhteisöt voivat maksaa lisäennakkoa kuukauden ajan verovuoden päättymisestä. Viivästyskoron määrä lasketaan todellisten päivien mukaan. Viivästyskoron määrä vaihtelee vuosittain.

Ole ajoissa liikkeellä ja vältä huojennetun viivästyskoron maksu!

Lue lisää verottajan sivuilta tai kysy omalta kirjanpitäjältäsi.

Facebook
Twitter
LinkedIn