OmaVero on poissa käytössä 1.11.- 8.11.2019

OmaVero on poissa käytössä 1.11.- 8.11.2019. Omaveroon ei pääse kirjautumaan 1.11.2019 klo 15.30 jälkeen. Palvelu avautuu jälleen 8.11.2019 klo 9. Palvelukatko johtuu Verohallinnon tietojärjestelmän päivityksestä.

Verohallinto kehottaa hoitamaan veroasiat kuntoon ennen kuin katkos alkaa. Veroasioita ei voi myöskään hoitaa verotoimistoissa tai puhelimessa 4.−6.11.2019. Verotoimistot ja yleisimmät palvelunumerot ovat auki, mutta niistä saa vain yleisneuvontaa. Esimerkiksi verokorttia ei pystytä tekemään.

Osa verkkopalveluista, kuten auto- ja valmisteverotuksen palvelut, toimivat katkon aikana normaalisti (linkki listaan avoinna olevista palveluista). Osa palveluista (arvonlisäveron erityisjärjestelmä ja ulkomaalaispalautukset) sulkeutuu palvelukatkon jälkeen kokonaan, koska OmaVero korvaa palvelut 8.11.2019 alkaen.

Vaikutukset yritysasiakkaille:

Arvonlisäverotus 
Arvonlisäveron palautuksissa on viivettä marraskuussa. Arvonlisäveroilmoituksia ei voida käsitellä Verohallinnossa palvelukatkon aikana 2.-7.11.2019

Ilmoitukset
Anna arvonlisäveroilmoitus, vakuutusmaksuveron ilmoitus ja tulorekisteriin annettavat ilmoitukset viimeistään määräpäivänä. Jos lokakuussa annettavat ilmoitukset jäävät tekemättä, muistutuskirje lähetetään tavallista myöhemmin. Tällöin viivästyskorkoa ja myöhästymismaksua ehtii kertyä noin kuukauden ajalta.

Työnantajasuoritukset
Lokakuun työnantajasuoritusten ilmoitukset ja maksut näkyvät OmaVerossa 8.11.2019 klo 9 alkaen.

Lisäennakot
2.-8.11.2019 klo 9 ei voi hakea lisäennakkoa OmaVerossa. Syyskuussa päättyneen tilikauden lisäennakoita voi maksaa ilman korkoja, jos maksu tapahtuu viimeistään 31.10.

llmoitin.fi- ja TYVI-palvelut
Palveluita voi käyttää palveluita katkon aikana, mutta tiedot siirtyvät Verohallintoon katkon jälkeen. Annetut ilmoitukset tai tiedot kirjataan kuitenkin niiden antamispäivän mukaan. Palvelujen kautta tehtyjen kyselyjen tiedot toimitetaan vasta katkon jälkeen.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
Perustamis-, muutos- ja lopettamisilmoitusten tiedot eivät välity Verohallintoon 2.-6.11.2019. Tiedot päivittyvät kuitenkin normaalisti Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin.

Autoverotuksen ja valmisteverotuksen sähköiset palvelut ovat käytössä normaalisti.

Verojen maksaminen ja viivästyskorkojen laskeminen
OmaVerossa ei voi maksaa veroja verkkomaksuna tai laskea viivästyskoron määrää 1.-8.11.2019 klo 9 saakka. Verot voi maksaa katkon aikana esimerkiksi verkkopankissa, ja maksut kirjataan maksupäivälle normaalisti. Ajantasainen maksutilanne näkyy katkon jälkeen OmaVerossa.

Vaikutukset henkilöasiakkaille:

Verokortit

  • verokortin voi saada verotoimistosta tai tehdä OmaVerossa 1.11.2019 klo 15.30 saakka
  • verokorttia ei saa mistään 2.11.-6.11.2019
  • 11.2019 lähtien verokortin saa verotoimistoista ja palvelunumerosta
  • 11.2019 klo 9 lähtien verokortin voi tehdä OmaVero-palvelussa

Jäännösverot

  • voi maksaa OmaVerossa 1.11.2019 klo 15.30 saakka
  • maksutiedot eivät näy OmaVerossa 1.-8.11.2019 klo 9 saakka.

Veroprosenttilaskuri
Pois käytöstä 1.-8.11.2019 klo 9 saakka.

Veronumero
Työntekijä ei saada veronumeroa verotoimistosta 2.11.-6.11.2019. Työt voi aloittaa ilman veronumeroa ja veronumerorekisteriin merkitsemistä. Tässä tapauksessa veronumero on haettava heti palvelukatkon jälkeen.

Veronumerorekisteri
Käytössä, mutta tiedot eivät päivity 1.-7.11.2019.

Rakentamisilmoitus
Rakentamisilmoitusta ei voi antaa verkossa 22.10. alkaen. Ilmoituksia voi antaa OmaVerossa taas 8.11.2019 klo 9.

Palkka.fi
Käytössä, mutta ilmoitukset eivät siirry OmaVeroon katkon aikana. Ilmoitukset välittyvät normaalisti katkon jälkeen. Palkka.fi-palvelunumero on suljettu 4.-7.11.2019.

Verovelkarekisteri
Tietoja ei voi hakea verovelkarekisteristä 1.11. klo 16 alkaen. Verovelkarekisteri aukeaa 8.11.2019 klo 9.

Verovelkatodistus
Verovelkatodistuksia voi tulostaa OmaVerosta ennen 1.11.2019 klo 15.30 ja palvelukatkon jälkeen 8.11.2019 klo 9 lähtien. Todistuksen voi tilata verkkolomakkeella (http:/lvero.fi/verovelkatodistus} palvelukatkon aikana, mutta sen saa vasta katkon jälkeen.

Maksujärjestelypyynnöt
Maksujärjestelypyynnön voi tehdä OmaVerossa 8.11.2019 klo 9 alkaen.

Lähde: Veronmaksajat

Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.