Osakeyhtiöiden koroton ennakkoveron täydentäminen poistuu

Ennakkoveron täydennysmaksun koroton maksuaika poistuu. Aiemmin osakeyhtiöt ovat voineet maksaa oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksua veroilmoituksen viimeiseen jättöpäivään asti, mikäli ennakkoverot eivät ole vastanneet odotettavissa olevaa yhteisöveroa. Verovajeen täydennys on ollut korotonta, jos maksu on tapahtunut neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Verovajeelle aletaan periä korkoa tilikauden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta lähtien. Jos tilikausi on kalenterivuosi, alkaa koron laskenta helmikuun alusta. Aiemmin korkoa laskettiin toukokuun alusta. Tämä vaatii yrityksiltä tarkkaavaisuutta ennakoiden riittävyyteen jo tilikauden aikana.

Muutoksia aletaan soveltamaan osakeyhtiöiden ja yhteisetuuksien verotuksessa 1.11.2017 alkaen. Liikkeen ja ammatinharjoittajien sekä henkilöyhtiöiden yhtiömiesten tuloverojen ennakonkantoon uutta menettelyä sovelletaan 1.11.2018 alkaen.

1.11.2017 alkaen osakeyhtiöiden ja yhteisetuuksien on ennakon täydennysmaksujen sijaan haettava ennakkoa korotettavaksi. Osakeyhtiöiden ja yhteisetuuksien on tehtävä vaatimus ennakon määräämisestä, muuttamisesta ja poistamisesta käyttämällä Verohallinnon sähköisiä palveluita.