Polttoainetuen hakuaika on käynnistynyt

Laki kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta astui voimaan syyskuun alussa, ja tuki on nyt haettavissa tämän marraskuun ajan. Tuella pyritään kompensoimaan Ukrainan sodasta aiheutunutta polttonesteiden hinnannousua.

Polttoainetukeen kuuluvat kuljetusyrityksille maksettava kuljetustuki ja työkoneyrityksille maksettava polttoöljytuki. Kuljetustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden työhön kuuluu maantiellä tapahtuvaa tavara- tai henkilökuljetusta. Polttoöljytuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liiketoiminnassa on käytössä kevyttä polttoöljyä käyttäviä ajettavia tai siirrettäviä työkoneita. Liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat myös hakea tukea.

Molempia tukia haetaan samalla hakemuksella 1.11.–30.11.2022 välisenä aikana Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Tuki myönnetään kolmelta kuukaudelta, helmi-huhtikuulta 2022 ja se kattaa 5 % polttoainekustannuksista näiltä kuukausilta.

Lisätietoja sivulta haepolttoainetukea.fi

Facebook
Twitter
LinkedIn