Rekrytoinnin asiantuntijat työvoimapulan selättäjänä

Administer Pulssi -webinaarissa keskustelimme lokakuussa henkilöstöalan asiantuntijoiden kanssa rekrytoinnin haasteista ja mahdollisuuksista. Asiantuntijoina olivat Henkilöstöala HELA ry:n toimitusjohtaja Merru Tuliara ja myyntijohtaja Janne Vainikkala Econia Oy:stä. Keskustelua fasilitoi Head of Business IT Riina Kosonen Administer Groupista.

Keskustelussa nousi esiin useita keskeisiä teemoja, kuten, että työvoimapula on todellinen haaste, joka koskee erityisesti tiettyjä aloja ja alueita. Pula osaajista voi rajoittaa yritysten kasvua ja kehitystä. Toiseksi hakijoilla on usein vähäistä työkokemusta tai heidän koulutuksensa ei vastaa työtehtävien vaatimuksia. Tämä voi vaikeuttaa sopivien ehdokkaiden löytämistä. Yritysten on myös koulutettava työntekijöitään yhä enemmän, jotta he pysyvät mukana muuttuvassa työelämässä.

Rekrytointi on mahdollisuus yrityksille löytää uusia osaajia ja luoda vahvaa työnantajamielikuvaa. Henkilöstöalan ammattilaiset auttavat yrityksiä löytämään oikeat osaajat ja kehittämään rekrytointiprosessia tehokkaammaksi.

Onko meillä pulaa työntekijöistä?

Työvoimapula on todellinen haaste yrityksille Suomessa. Se vaikeuttaa uusien työntekijöiden löytämistä, mikä voi hidastaa kasvua ja kehitystä. Usein yritykset hakevat työntekijää, jolla on tiettyjä taitoja ja kokemusta, mutta todellisuudessa olisi tärkeämpää löytää joku, joka on motivoitunut ja oppimiskykyinen. Toinen tärkeä keino on olla valmis joustamaan. Jos yritys ei löydä etsimäänsä työntekijää, voi olla tarpeen muokata tehtävänkuvaa tai hakea työntekijöitä eri kanavista. Esimerkiksi jos yritys tarvitsee senioritason työntekijän, mutta sellaista ei ole saatavilla, voi olla mahdollista muokata tehtävänkuvaa junioritasolle. Näin yritys voi saada kokeneen työntekijän, joka voi kasvaa yrityksen sisällä.

Yritysten kannattaa myös olla valmiita hakemaan työntekijöitä eri kanavien kautta. Esimerkiksi sosiaalisen median ja verkostoitumisen avulla voi löytää osaavia työntekijöitä, jotka eivät ehkä ole aktiivisesti etsimässä työtä.

Yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä

Yksi keskeinen keino työvoimapulan ratkaisemiseksi on yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä. Oppilaitokset voivat kehittää koulutustaan vastaamaan työelämän tarpeita ja yritykset voivat tarjota oppisopimuskoulutusta ja muita mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen.

Juniorityöntekijöiden rekrytointiin liittyy myös omat haasteensa. Nuorilla työntekijöillä voi olla erilaisia odotuksia työelämästä kuin kokeneemmilla työntekijöillä. Yritysten on tärkeää olla tietoisia näistä eroista ja tarjota juniorityöntekijöille mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja uraansa.

Miten voimme olla avuksi?

Henkilöstöalan yritykset auttavat yrityksiä tehostamaan rekrytointiprosessia. Tämä nopeuttaa ja helpottaa uusien työntekijöiden löytämistä. Henkilöstöalan yritykset auttavat esimerkiksi yrityksiä kohdistamaan rekrytointikampanjat oikeille ihmisille ja arvioimaan hakijoita tehokkaasti.

Henkilöstöalan yritykset auttavat yrityksiä myös profiloimaan työpaikkojaan paremmin. Tämä voi auttaa yrityksiä houkuttelemaan enemmän työnhakijoita. Henkilöstöalan yritykset voivat esimerkiksi auttaa yrityksiä kehittämään houkuttelevia työpaikkailmoituksia ja järjestämään työhaastatteluja.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

12.10. Administer Pulssi -webinaarin tallenne: Rekrytoinnin asiantuntijat työvoimapulan selättäjänä löytyy täältä.

Myyntijohtaja Janne Vainikkala Econia Oy:stä, Henkilöstöala HELA ry:n toimitusjohtaja Merru Tuliara ja Head of Business IT Riina Kosonen Administer Groupista.

Facebook
Twitter
LinkedIn