Starttirahaa voidaan maksaa myös toiminnan keskeytyessä

Hallitus hyväksyi 16.4.2020  väliaikaisen muutoksen, jonka mukaan starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa myös niiltä päiviltä jolloin yrittäjä ei koronavirusepidemiasta johtuen voi työskennellä yrityksessään tai työn määrä on vähentynyt. Asetus mahdollistaa starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulon turvaamisen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, jota yrittäjä ei ole voinut ennakoida.

 Jos starttirahan saajan olisi mahdollista harjoittaa toimintaa esimerkiksi joinakin päivinä viikossa, vaikka työtä ei epidemiasta johtuen olisi kokoaikaisesti, starttirahaa maksettaisiin myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei työskentele yrityksessään.

Asetus tulee voimaan 17.4.2020 ja on voimassa 30.6.2020 asti. Asetusta sovelletaan starttirahaan, joka maksetaan 16.3. – 30.6.2020 väliseltä ajalta.

KEHA-keskus tiedottaa muutoksesta starttirahaa saaville yrittäjille.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lisäksi hallituksen esitystä starttirahan enimmäiskeston pidentämisestä. Enimmäiskestoa on tarkoitus pidentää 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Starttirahan pidentämistä koskevan esityksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2021 asti.

Lue lisää valtioneuvoston sivuilta.