Suomi.fi -valtuuttamisen ajankohtaiskatsaus

Suomi.fi -valtuuttaminen ei vielä ole mahdollista kaikissa organisaatioissa. Tulossa on kuitenkin parannuksia:

Yhdistysten Suomi.fi -valtuus – helmikuu 2020

Yhdistykset eivät voi vielä antaa Suomi.fi-valtuutta. Helmikuussa 2020 on tulossa uusi toiminto, jossa Suomi.fi-valtuudet-palvelu tarkastaa nimenkirjoitustiedot PRH:n uudesta yhdistysrekisteristä. Näin valtuutus onnistuu jatkossa myös yhdistyksiltä. Yhdistysten tulee muistaa hoitaa yhdistyksensä vastuuhenkilötiedot rekisteriin ajan tasalle.

Useamman nimenkirjoittajan yhtiöiden valtuusratkaisu – maaliskuu 2020

Jos osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen perusteella tarvitaan useamman kuin yhden nimenkirjoittajan osallistumista valtuutukseen, ei niitä voi toistaiseksi antaa esimerkiksi omalle tilitoimistolle. Maaliskuussa 2020 on suunniteltu otettavan käyttöön toiminto, jossa nimenkirjoittaja, esimerkiksi yhtiön hallituksen jäsen:

  1. Vaihtaa itsensä yritysrooliin Suomi.fi-valtuutuspalvelussa ja valitsee yhtiön
  2. Suomi.fi-valtuutuspalvelu tarkistaa yhtiön nimenkirjoituslausekkeen
  3. Hallituksen jäsen laittaa valtuutuksen vireille ja vahvistaa sen omasta puolestaan
  4. Kun myös muilta jäseniltä on saatu tarvittavat vahvistukset, astuu valtuus voimaan

Suomi.fi -valtuuksien luominen Verohallinnon toimipisteessä – kesäkuu 2020

Organisaatiot, joiden edustajatietoja ei ole merkitty kaupparekisteriin tai muihin viranomaisrekistereihin, eivät voi tällä hetkellä antaa Suomi.fi-valtuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät, tiekunnat, yhteismetsät sekä ulkomaiset yritykset. Digi- ja väestörekisterivirasto (DVV) ja Verohallinto avaavat kesäkuussa 2020 palvelun, jossa Verohallinnon työntekijä luo tarvittavien dokumenttien perusteella organisaation edustajalle valtuutusoikeuden. Organisaatio hakea valtuutusoikeutta myös sähköisesti tai postitse. Tämän jälkeen tämä organisaation edustaja voi antaa Suomi.fi-valtuuspalvelussa normaalisti asiointivaltuuksia esimerkiksi tilitoimistolle tai hyväksyä tilitoimiston tekemiä valtuutuspyyntöjä.

Ulkomaalaisten henkilöiden tunnistusratkaisu – huhtikuu 2020

Suomi.fi -valtuuksien antamisen edellytyksenä on Suomi.fi -tunnistus. Ulkomaalaisilla henkilöllä ei usein ole Suomi.fi -tunnistusvälineitä, kuten verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. DVV on julkaisemassa huhtikuussa 2020 palvelua, johon ulkomaalainen henkilö voi rekisteröityä ja luoda itselleen sähköisen tunnisteen. Tunnisteen rekisteröintiin tarvitaan kännykkä ja passi tai kyseisen maan virallinen henkilöllisyystodistus. Tarvittaessa ensitunnistus voidaan hoitaa myös Verohallinnon toimipisteessä. Varsinainen Suomi.fi -tunnistautuminen tapahtuu kännykällä.

Tilitoimistojen tarpeet otettu huomioon

Tilitoimistoala tarvitsee Suomi.fi -valtuuksiin toimintoja ja näkymiä, joilla voidaan hallita käyttäjiä ja näiden valtuuksia tehokkaasti ja luotettavasti. Tilitoimisto tarvitsee muun muassa:

  • Tiedon siitä, ketkä työntekijät pääsevät tietyn asiakkaan tietoihin sekä tiedon siitä, minkä asiakkaiden tietoihin tietty työntekijä pääsee, onko valtuuksia vanhenemassa tms
  • Toimintoja, joilla voidaan tehokkaasti pyytää, antaa, siirtää ja poistaa valtuuksia

Suunnitelmissa on toimintoja, joilla tilitoimisto voi muun muassa hakea tietoja valtuutuksista esimerkiksi asiakkaittain tai työntekijöittäin, kopioida olemassa olevia valtuuksia uusille työntekijöille tai valtuuspyynnöiksi asiakkaille sekä ladata tietoja exceliin. Toteutusaikataulut ovat vielä auki, mutta työ voi alkaa, kunhan kaikki yritysmuodot on saatu Suomi.fi -valtuuksien piiriin.

Pankkitilitietojen muutokset viranomaispalveluissa

Suomi.fi -valtuuksien myötä yritysten pankkitilitietojen päivittämiseen eri viranomaispalveluissa on tullut muutoksia.

OmaVerossa ei voi muuttaa yrityksen pankkitiliä valtuutuksen perusteella eli tilitoimisto ei voi tehdä muutosta asiakasyrityksen puolesta. Muutoksen voi tehdä ainoastaan yrityksen oma Kaupparekisteriin merkitty edustaja.

KELAn osalta Suomi.fi-valtuuskoodi ”Tilinumeron ilmoittaminen palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksujen maksamista varten” antaa oikeuden pankkitilin muuttamiseen.

Lähde: Taloushallintoliitto