Taloudellisen työnantajan käsite on tulossa Suomeen – mistä on kyse?

Taloudellisen työnantajan käsitettä käytetään kansainvälisessä henkilöverotuksessa jo monissa Euroopan maissa, kuten Norjassa, Saksassa ja Ruotsissa, sekä myös Iso-Britanniassa. Suomen hallitus on laatinut eduskunnalle esityksen luonnoksen, joka käsittelee tuloverolain sekä eräiden muiden lakien muuttamista taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöön ottamiseksi. Ehdotettu lakimuutos oli tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta, mutta viimeisimmän tiedon mukaan hanke siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Lyhyesti selitettynä, taloudellisena työnantajana pidetään verolainsäädännössä ja verosopimusmielessä tahoa, jonka johdon ja valvonnan alaisuudessa työntekijä suorittaa työnsä.

Lakimuutoksen toteutuessa, jos työntekijällä katsotaan olevan taloudellinen työnantaja Suomessa, olisi tämän palkkatulo verotettavaa ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Poikkeustapauksena pidetään etuyhteystilanteita, kuten silloin kun ulkomainen konserniyhtiö lähettää työntekijänsä työskentelemään suomalaiselle konserniyhtiölle. Tällöin taloudellinen työnantaja muodostuisi vasta silloin, kun työskentely kestäisi Suomessa yhtäjaksoisesti yli 15 päivää tai yli 45 päivää kalenterivuodessa.

Tämä on suuri muutos nykyisestä: tällä hetkellä Suomeen tulevan ulkomaisen työntekijän palkkatulo verotetaan vasta silloin, jos työntekijä on oleskellut Suomessa yli 6 kuukautta, jos tämän ulkomaisella työnantajalla on Suomessa sijaitseva kiinteä toimipaikka tai jos on kyse työvoiman vuorauksesta tiettyjen maiden kohdalla.
Lakimuutos tulisi tuomaan uusia velvoitteita suomalaiselle taloudellisena työnantajana toimivalle työn teettäjälle, ulkomaiselle työnantajalle ja työntekijälle. Velvoitteet tulisivat koskemaan mm. työnantajarekisteröintiä, ennakon- tai lähdeveron pidätystä, tietoa työskentelyn kestosta ja kuukausittaisia tulorekisteri-ilmoituksia.

Seuraamme lakimuutosten etenemistä.

Lisätietoja
Mikko Hirvilammi
mikko.hirvilammi@econia.com
puh. 044 700 2082

Facebook
Twitter
LinkedIn