Teknologiateollisuuden toimihenkilöille uusi TES

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden uusi TES on voimassa 10.2.2023–30.11.2024.

Teknologiateollisuuden toimihenkilölle maksetaan sopimuksen mukaan maaliskuussa 444 euron kertakorvaus. Lisäksi viimeistään 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja tarkistetaan 3,3 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja 0,2 prosentin suuruisella yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä.

Toisena vuonna palkkoja tarkistetaan viimeistään 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,2 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,3 prosentin suuruisella yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä.

Lue lisää

Facebook
Twitter
LinkedIn