Taloushallinnon palvelut Econiasta

Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus 2023–2024

Sopimuksen mukaan palkantarkistukset toteutetaan seuraavasti:

  • 400 euron kertakorvaus maksetaan maaliskuun normaalina työpaikan palkanmaksupäivänä niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on ollut voimassa 1.2.2023 ja on voimassa kertakorvauksen maksupäivänä.

Osa-aikaiselle työntekijälle kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

  • Palkkoja korotetaan 3,5 prosentin yleiskorotuksella viimeistään 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Palkankorotukset vuonna 2024

Sopimuksen mukaan palkantarkistukset toteutetaan vuonna 2024 seuraavasti

  • Palkkoja korotetaan 2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
  • Lisäksi työnantaja käyttää sopimuksen voimaantulon jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta, työntekijöiden palkkojen korottamiseen yritys- tai työpaikkakohtaisesti 0,5 prosenttia.

Lue lisää: Teknologiateollisuuden työnantajat

Facebook
Twitter
LinkedIn