Tilintarkastajajärjestelmä uudistuu

Tilintarkastuslaki uudistuu ensi vuoden alusta, mikä tarkoittaa myös uutta tilintarkastajajärjestelmää. Uudistuksella pyritään luomaan yhtenäinen, selkeä ja kansainvälisesti vertailukelpoinen tilintarkastajajärjestelmä.

Nykyisten kolmen rinnakkaisen tutkintojärjestelmän (HTM, JHTT, KHT) sijaan tilintarkastajille tulee yksi yhteinen perustutkinto sekä kaksi erikoistumistutkintoa. Tilintarkastaja voi perustutkinnon suoritettuaan erikoistua joko yleisen edun kannalta merkittävien yritysten tai julkisen sektorin tilintarkastukseen.

Myös valvontaa halutaan selkeyttää. Tilintarkastajien valvonta keskitetäänkin nykyisten 17 hajautetun lautakunnan sijasta Patentti- ja rekisterihallituksen alaiseksi.

Econialta saat myös tilintarkastuspalvelut, kysy lisää!