Tulorekisterin käyttöönotto aiheuttanut runsaasti ongelmia

Keskuskauppakamarin PK-hallitusbarometrissa kysyttiin yritysjohtajien kokemuksia tulorekisterin käyttöönotosta. Tulorekisterin alkumetrit ovat vastausten perusteella olleet ongelmalliset ja aiheuttaneet yrityksille lisäkustannuksia. Vastauksissa toivottiin, että reaaliaikaisen raportoinnin piirissä olisivat vain viranomaisten välittömästi tarvitsemat tiedot. Järjestelmän teknistä toimivuutta ja neuvontapalveluita tulisi myös nopeasti kehittää.

Tulorekisterin tekniset ongelmat liittyvät muun muassa ohjelmistojen yhteensopivuuteen, annettujen tietojen korjaamiseen sekä asioinnissa tarvittaviin valtuuksiin. Kyselyyn vastanneet kertoivat myös saaneensa viranomaisilta toisinaan puutteellista tai jopa ristiriitaista neuvontaa.

Keskuskauppakamarin veroasiantuntija Emmiliina Kujanpään mukaan näyttää siltä, että tulorekisteri on otettu käyttöön hieman keskeneräisenä ja liian nopealla aikataululla. Tästä on aiheutunut teknisiä ongelmia ja ylimääräistä rasitusta yrityksille. Tällaisia vaikutuksia tulisi julkisen hallinnon digitalisaatiohankkeissa pyrkiä välttämään.

Tulorekisteri on vuoden 2019 alusta käyttöön otettu kansallinen sähköinen tietokanta, johon työnantajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Pk-yritykset kokivat kuormittavana, että ilmoitukset on annettava tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa jokaisesta maksutapahtumasta. Aikaisemmin vastaavat tiedot annettiin vuosi-ilmoituksella. Vastausten perusteella tulorekisterin käyttöönotto on aiheuttanut pk-yrityksille kustannuksia ja lisätyötä. Vastauksista näkyi myös huoli ilmoittamisvelvollisuuden laajenemisesta tulevaisuudessa Verohallinnossa vireillä olevien hankkeiden myötä.

Keskuskauppakamarin PK-hallitusbarometriin vastasi helmikuussa 1100 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea. Barometrissa selvitettiin muun muassa yritysten näkemyksiä investoinneista ja byrokratiasta. PK-hallitusbarometrissa ei erikseen kysytty verotuksesta tai Verohallinnon toiminnasta. Tästä huolimatta lähes 30 PK-hallitusbarometriin annettua avointa vastausta koski Verohallinnon ylläpitämää tulorekisteriä.

Pk-yritysten kysely: Yrityksillä ongelmia tulorekisterin käyttöönotossa

Econian OmaVero Controller -palvelu

Tuloverorekisterin käyttöönoton vuoksi verottajalta tulevat selvityspyynnöt, tiedotteet, arvioverotusmuutokset ja veronkorotukset näkyvät nykyään vain sähköisesti OmaVerossa.
Tulorekisterin automaation ongelmien vuoksi monet verotuspäätökset ja lisämaksut ovat olleet virheellisiä.

Verottajalta tulleisiin ilmoituksiin tulee kuitenkin reagoida välittömästi, jotta mahdollisilta sanktioilta ja maksuilta vältyttäisiin. Virheellisten päätösten oikaisu ja asioiden selvittely jälkikäteen on erittäin hankalaa ja kallista.

Tähän ongelmaan olemme luoneet ratkaisuksi jatkuvan seurannan OmaVero Controller -palvelun. Palvelu on ostettavissa erikseen kuukausihinnalla. OmaVero Controller -palvelu takaa sen, että kaikkiin OmaVeroon tulleisiin viesteihin reagoidaan nopeasti. Tämä mahdollistaa asiakkaalle turvallisen ja huolettoman yrittäjyyden.