Urakkatodistuksia ei enää tarvita

Yrittäjän ja tilaajan ei tarvitse enää käsitellä keskenään todistuksia YEL-vakuutusten hoitamisesta. Syyskuussa voimaan tulleen tilaajavastuulain mukaan tilaajan selvitysvelvollisuus koskee ainoastaan työntekijöiden eläkevakuutuksia.

Vaikka tilaajan selvitysvelvollisuudet kevenivät urakkatodistusten osalta, niin monilta osin ne laajenivat. Tilaajan on jatkossa selvitettävä, että sopimuspuoli on järjestänyt lakisääteisen työterveyshuollon ja että Suomeen tilapäisesti tulleet työntekijät ovat eläkevakuutettuja.

Tutustu lisää tilaajavastuulain muutoksiin »