Uusi tapaturmalaki voimaan 2016

1.1.2016 astuu voimaan uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki. Uudessa laissa määritellään nykyistä lakia yksityiskohtaisemmin ne vahingot, jotka on korvattava työtapaturmana tai ammattitautina.

Työnantajalla on velvollisuus ottaa työntekijälleen työtapaturmavakuutus jos työntekijälle maksetaan palkkaa vuoden aikana yli 1200 euroa. Aiemmin vakuuttamisvelvollisuus laskettiin 12 työpäivän perusteella.

Uuden lain myötä lakisääteinen tapaturmavakuutus on otettava myös samassa taloudessa asuvalle ja yrityksessä työskentelevälle perheenjäsenelle. Avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies eivät kuulu pakollisesti vakuutettaviin.

Kysy lisää omasta vakuutusyhtiöstäsi!