Varainsiirtovero poistumassa eräistä yritysmuodon muutoksista

Valtiovarainministeriö on julkaissut luonnoksen hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain 4 ja 15 pykälän muuttamisesta. Muutos astuisi luonnoksen mukaan voimaan 1.1.2018. Luonnon on tällä hetkellä lausuntakierroksella.

Jos ehdotettu muutos menee läpi, voi tulevaisuudessa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- tai metsätalouden harjoittaja perustaa toimintaa jatkamaan osakeyhtiön, jonka osakkeet hän itse merkitsee ilman varainsiirtoveroa. Verovapaus koskisi sekä kiinteää omaisuutta että arvopaperiomaisuutta.

 

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Luonnokseen voi tutustua Valtiovarainministeriön sivuilla.