Varainsiirtoverotusta yritysmuodonmuutoksissa ja yritysjärjestelyissä päivitetty

Verohallinnolta on saatu päivitetty ohje yritysmuodonmuutosten ja yritysjärjestelyjen varainsiirtoverotuksesta.

Luvun 3.1, joka käsittelee sulautumista ja jakautumista, ohjeistusta on täydennetty huomioimalla yhtiöittämällä toteutettava jakautuminen. Osakeyhtiölaki on 31.1.2023 lähtien mahdollistanut yhtiöittämällä toteutettavan jakautumisen. 

Yhtiöittämällä toteutettavassa jakautumisessa osa jakautuvan yhtiön varoista ja veloista siirtyy yhdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle vastineeksi siitä, että jakautuvalle yhtiölle annetaan vastaanottavien yhtiöiden osakkeita tai arvopapereita. Myös varainsiirtoverolain liiketoimintasiirtoa koskeva verovapaussäännös tulla sovellettavaksi, jos yhtiöittämällä toteutettuun jakautumiseen sovelletaan elinkeinotuloverolain liiketoimintasiirtoa koskevia erityissäädöstä.

Liiketoimintasiirtoa käsittelevän luvun 3.2 ohjeistusta on täydennetty käsittelemällä myös ulkomaisia liiketoimintasiirtoja. Ulkomaisessa liiketoimintasiirrossa verovapauden selvittämiseksi on esitettävä selvitys siitä, onko liiketoimintasiirto toteutettu asianomaisen valtion liiketoimintasiirtoa koskevien verolakien mukaisesti. Ulkomaalaisissa liiketoimintasiirroissa varainsiirtovero on pääsääntöisesti maksettava ensin ja ratkaistava palautushakemuksen kautta mahdollinen siirron verovapaus.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta.

Facebook
Twitter
LinkedIn