Verohallinnolle moitteita

Apulaisoikeusasiamies on arvioinut kahdessa ratkaisussa Verohallinnon asiakas- ja puhelinpalvelua vuoden 2018 joulukuussa.  Apulaisoikeusasiamiehen ensimmäisen ratkaisun mukaan Verohallinnon puhelinneuvonta ei täyttänyt hyvän hallinnon palvelun asianmukaisuuden vaatimusta. Valtaosa asiakkaista jäi ilman minkäänlaista asiakas- ja neuvontapalvelua, koska virkailijat eivät ehtineet vastata puheluihin. Vain noin kolmestakymmenestä neljäänkymmeneen prosenttiin eri puhelinnumeroista saapuneisiin puheluihin ehdittiin vastata.

Seinäjoen verotoimiston asiakaspalvelua ei myöskään pidetty asianmukaisena. Puolentoista tunnin jonotusaika oli kohtuuton ja muodosti esteen palvelun saatavuudelle. Asiointipalvelu kohtuuttomine jonotusaikoineen ja odotustila ilman mahdollisuutta istuutua, eivät vastanneet asiakkaiden joukossa olleiden vanhusten erityistarpeita.

Lue lisää päätöksistä täältä.