Veromuutokset 2024

Hallitusohjelman mukaisesti työn verotusta kevennetään. Indeksitarkistus ehdotetaan tehtäväksi ansiotuloveroperusteisiin kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotasokehityksen vuoksi. Indeksitarkistus on suuruudeltaan 2,8 prosenttia ja siinä huomioidaan budjettiriihessä päätetty työttömyysvakuutusmaksun 0,2 %:n alenemista vastaava veronkiristys.

Indeksitarkistus tehdään korottamalla tuloveroasteikon kaikkia tulorajoja sekä kasvattamalla perusvähennyksen enimmäismäärää, työtulovähennyksen enimmäismäärää sekä tulorajoja.

Perusvähennyksen enimmäismäärä on ensi vuonna 3 980 euroa ja työtulovähennys 2 140 euroa. Työtulovähennyksen enimmäismäärän ikäperusteista korotusta kohdennetaan siten, että 65 vuotta täyttäneillä enimmäismäärän korotus kaksinkertaistetaan 600 eurosta 1 200 euroon. Samalla korotus poistetaan 60–64-vuotiailta.

Matkakuluvähennyksen omavastuuta korotetaan 750 eurosta 900 euroon.

Hallitusohjelman mukaan pääomatuloveroa tai piensijoittajan verotusta ei kiristetä missään omaisuuslajissa. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi osakkeiden myyntivoittovero pysyy 30 prosentissa.

Hallitus jatkaa veronkierron torjuntaa

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus jatkaa työtä veronkierron ja harmaan talouden torjumiseksi. Hallitus kuitenkin korostaa, että se ei edistä veronkierron vastaisessa työssä sellaisia hankkeita, jotka aiheuttavat suhteetonta hallinnollista taakkaa.

Facebook
Twitter
LinkedIn