Veromuutoksia tulossa 2019

Vuodelle 2019 esitetään lukuisia veromuutoksia. Tässä lyhyesti muutamia niistä:

Ansiotulojen verotus

Hallitus esittää ansiotulojen verotukseen 130 miljoonan euron kevennystä, joka tapahtuisi korottamalla perusvähennystä, työtulovähennystä sekä eläketulovähennyksiä. Lisäksi ansiotulojen verotukseen tehdään ansiotason nousua vastaavat “indeksitarkistukset”. Tämä siksi, ettei keskimääräinen ansiotason nousu nosta tuloveroprosenttia.

Palkansaaja veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut pysyvät suurin piirtein ennallaan. Palkansaajan työeläkevakuutusmaksut nousevat 0,4 %-yksikköä (perustuen kilpailukykysopimukseen) ja työttömyysvakuutusmaksu laskee 0,4 %-yksikköä TVR:n esityksen mukaan.

Kokonaisuudessaan palkkaverotus pysyy siis suunnilleen edellisvuoden tasolla, pienituloisimmilla veroprosentti hieman kevenee.

Energiaverot

Lämmityspolttoaineiden verotukseen tehdään muutoksia. Muutoksiin lukeutuu lämmitys- ja työkonepolttoaineiden veronkorotuksia. Muutosten on tarkoitus lisätä verotuottoja yhteensä 38 miljoonalla eurolla ensi vuonna.

Veronkorotuksen seurauksena öljy- ja kaukolämmitteisen omakotitalon lämmityskustannusten arvioidaan nousevan noin 14 eurolla vuodessa.

Autovero

Autoveroa kevennetään portaittain vuosina 2016-2019 yhteensä 180 miljoonalla eurolla. Verotuksessa suositaan pienipäästöisiä autoja. Autoveron määrä verotusarvoltaan noin 31 000€ autolle (pyyntihinta noin 27 000€) putoaa noin 260 eurolla, kun auton CO2-päästöt ovat 124 grammaa kilometriä kohden.

Yritysten korkovähennys

Yritysten korkovähennysoikeuden rajoitusta kiristetään 10 milj. eurolla. Tämä liittyy EU:n veronkiertodirektiivin täytäntöönpanoon.

Sijoitussäästötili vuonna 2020

Hallitus linjasi budjettiriihessä piensijoittajan osakesäästötilin käyttöönotosta. Osakesäästötilille siirrettäviä rahavaroja voisi sijoittaa listattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tilille kertyneistä tuotoista (muun muassa osingot ja osakkeiden arvonnousut) luetaan verotettavaksi pääomatuloksi varoja nostettaessa tuoton suhteellinen osuus tilillä olevista varoista. Tilille tehtäville sijoituksille asetetaan 50 000 euron yläraja.

Lue lisää tulevista veromuutoksista Veronmaksajien sivuilta!