Verottaja sakottaa virheistä rakentamisilmoituksissa

Rakentamistyöntilaajaa koskeva tiedonantovelvollisuus on ollut voimassa nyt vuoden. Vielä vuoden 2014 loppuun asti Verohallinto antoi yritysten ilmoittaa osan tiedoista puutteellisena, mutta sittemmin Verohallinnon linja on kiristynyt ja ilmoitusvirheistä annetaan herkemmin laiminlyöntimaksu.

Verohallinnon lehdistötiedotteen (16.6.2015) mukaan rakentamisilmoituksissa on ilmennyt liian paljon virheitä. Verottajan tietoon tulee kuukausittain noin 9000 puutteellisesti tai väärin täytettyä ilmoitusta. Tyypillisiin virheisiin kuuluvat mm. se, että urakoista ilmoitetaan vain sen alkaessa, eikä jokaisena toimintakuukautena kuten kuuluisi, tai sitten ilmoituksia annetaan suoritetuista urakoista, eikä tilatuista.

Myös työntekijäilmoituksissa ilmenee usein virheitä työntekijän todellisen työskentelyajan ilmoittamisessa. Tiukentuneen ilmoitusmenettelyn myötä yrittäjän on entistä suositeltavampaa antaa ammattilaisen hoitaa ilmoitusten teko ja näin välttää laiminlyöntimaksut.