Verotusmenettely ja veronkanto muuttuvat 2017

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2017.

Seuraavassa pääkohdat lyhyesti:

  • Muutoksenhakuaika lyhenee kolmeen vuoteen esimerkiksi tuloverotuksessa, perintö- ja lahjaverotuksessa sekä kiinteistöverotuksessa. Aiemmin muutoksenhakuaika on ollut viisi vuotta.
  • Korjaukset oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajansuoritusten, ilmoituksiin sekä vuosi-ilmoituksiin tulee jatkossa tehdä uudella, korvaavalla ilmoituksella. Nykyisin korjaukset tehdään lisäilmoituksella.
  • Uudessa veronkantolaissa veronkuittaus korvataan palautusten käyttämisellä ja verotiliote korvataan yhteenvedolla. Palautusten käyttäminen asiakkaan veroveloille tulee olemaan aiempaa laajempaa, mikä vähentää edestakaista rahaliikennettä. Yhteenveto taasen vastaa tiedoiltaan verotiliotetta, mutta se muodostetaan kalenterikuukausittain.