Tilaa kauttamme ammattitaidolla tehdyt henkilöstösuunnitelmat yrityksesi käyttöön.

Työnhaku on entistä nopeampaa ja vuokratyö tuo uusia työmahdollisuuksia

Vuokratyöntekijöiden mielipiteiden kehittymistä on seurattu säännöllisesti jo 15 vuotta. Edellisen kerran tutkimus toteutettiin vuonna 2018. Nyt Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) teettämään vuokratyöntekijätutkimukseen osallistui liki 10 000 vastaajaa 56:sta eri henkilöstöpalvelualan yrityksestä.

Vuokratyöntekijöiden mielipiteet työnhausta, vuokratyön tekemisestä ja työnantajakuvasta ovat parantuneet huimasti vuosien saatossa ja ovat nykyään jo todella korkealla.

Tuoreen kyselyn perusteella peräti 93 % vastaajista suosittelisi henkilöstöpalveluyrityksen kautta työskentelyä tuttavalleen. Onnistuneeseen kokemukseen ovat vaikuttaneet eniten seuraavat asiat:

  • Vuokratyö auttaa saamaan jatkossa uusia työmahdollisuuksia
  • Henkilöstöpalveluyritys hoitaa asianmukaisesti palkanmaksun ja muut työsuhdeasiat
  • Työntekijä pystyy hyödyntämään ja kehittämään osaamistaan vuokratyön avulla

Korkea suositteluprosentti osoittaa, että asiat ovat henkilöstöpalveluyrityksissä erittäin hyvällä tasolla.

Erityisesti kiitosta nopeudesta ja helppoudesta

Henkilöstöpalveluyritysten kautta töitä löytyy yleensä hyvin nopeasti. Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta osallistuneesta oli saanut töitä peräti viikossa ja yli 75 % sai töitä kahden viikon sisällä hakemisesta.

Lisäksi töiden hakeminen oli helppoa, työhaastattelu hoidettu hyvin ja rekrytoinnin etenemisestä sai riittävästi tietoa. Alle 25-vuotiaiden vastaajaryhmässä kokemus työnhausta oli vielä keskimääräistäkin parempi. Vuokratyöntekijät kokevat myös, että saatu työ vastaa sitä, mitä on luvattu.

Lue lisää HPL:n vuokratyöntekijätutkimuksesta
Ota yhteyttä Econia henkilöstöpalveluihin

Facebook
Twitter
LinkedIn