Yrityksen edunsaajat (omistajat) ilmoitettava kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteriin ilmoitus tosiasiallisista edunsaajistaan 1.7.2020 mennessä. Useimmiten edunsaajat ovat yrityksen omistajia. Uusi velvoite koskee noin 300 000 yritystä. Suurin osa ei ole vielä tehnyt ilmoitusta.

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy aina tehdä edunsaajailmoitus. Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden täytyy tehdä ilmoitus silloin, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies tai jos yhtiömiehenä on yritys. Ilmoitusvelvoite ei koske yhdistyksiä, säätiöitä, toiminimiyrittäjiä, asunto-osakeyhtiöitä, keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, sivuliikkeitä eikä pörssiyhtiöitä.

Velvoite perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin, jotka edellyttävät muun muassa pankkeja ja tilitoimistoja tuntemaan asiakkaansa.

Rahanpesulain mukaan edunsaaja on henkilö, joka täyttää vähintään yhden seuraavista vaatimuksista:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).
    Huomio! Ilmoitus täytyy tehdä myös siinä tapauksessa, että yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Ilmoitus pitää tehdä kaupparekisteriin  1.7.2020 mennessä ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun on perustettu uusi yritys.

Ilmoitus on maksuton ja se tehdään YTJ-palvelussa.

Lue lisää edunsaajailmoituksesta prh.fi-sivulta.