Yritysten neljäs kustannustuki tulossa hakuun

Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen, joka sisältää kolme eri tukea: yritysten kustannustuki, keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus sekä kiinteiden kattamattomien kustannusten korvaus.

Yritysten kustannustukeen on tulossa jo neljäs hakukierros, jossa haettaisiin tukea maalis-toukokuulta 2021. Tuki koskisi kaikkia toimialoja ja myös toiminimiyrittäjiä.

Keskisuurille ja suurille yrityksille (vähintään 50 työntekijää) olisi tulossa erillinen sulkemiskorvaus, jos niiden toimitilat on suljettu koronapandemian takia lakiin perustuen tai viranomaisen määräyksestä.

Kiinteiden kattamattomien kustannusten korvaus olisi tarkoitettu niille keskisuurille ja suurille yrityksille, joilla aiempi koronatukien enimmäismäärä (1,8 miljoonaa euroa) on jo täynnä ja joille ei siis voida myöntää enempää kustannustukea.

Hakukierrokset tulossa heinä- ja elokuussa

Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksen haun on tarkoitus avautua heinäkuussa ja kustannustuen haun elokuussa. Tukiviranomaisena toimisi Valtiokonttori.

Eduskunnalle annetun lakiesityksen voimaantulon osalta tavoitteena on, että laki tulisi voimaan 1.7.2021.

Lue lisää Valtioneuvoston sivuilta.