Valtion budjetin alijäämää voi tasapainottaa torjumalla harmaata taloutta – miksi raha ei kelpaa?

Tämänkin syksyn budjettineuvotteluissa valokeilassa on ollut erityisesti valtiontalouden tasapainottaminen. Tiukasta säästöohjelmasta huolimatta budjetti on jälleen jäämässä alijäämäiseksi ja valtion, meidän kaikkien suomalaisten, velkataakka kasvaa entisestään. Tästä näkökulmasta katsottuna näyttää oudolta, että rahaa leikataan toimista, joilla sitä olisi mahdollista saada lisää.

Mielestämme valtion budjettikeskusteluissa olisi viisasta huomioida harmaan talouden vaikutukset. Arviot harmaan talouden osuudesta Suomen bruttokansantuotteesta vaihtelevat vajaasta miljardista useisiin miljardeihin euroihin. Pimeästä työstä aiheutuu vuosittain verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen menetyksiä noin 300–480 miljoonaa euroa (Harmaan talouden selvitysyksikkö, 2022).  Se myös vääristää tervettä kilpailua.

Harmaan talouden torjumiseksi on kuitenkin pitkän kokemuksemme mukaan täysin mahdollista tehdä paljon enemmän nykyisen lainsäädännön puitteissa ja jo olemassa olevilla työkaluilla. Tämä jos mikään, on sekä suomalaisten yritysten että koko yhteiskunnan etu.

Tyypillisiä harmaan talouden ilmenemistapoja ovat verojen, työnantajamaksujen ja tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksujen laiminlyönnit, jotka vaivaavat useita toimialoja – etenkin sellaisia, joissa alihankintaketjut ovat pitkiä. Nämä ongelmat ovat ehkäistävissä huolellisella ja jatkuvalla alihankintaketjun hallinnalla, joka alkaa kattavilla taustaselvityksillä jo ennen yhteistyön käynnistymistä. Läpinäkyvä sidosryhmäyhteistyö, aktiivinen valvonta ja välitön puuttuminen epäkohtiin purevat myös työaikalainsäädännön kiertämiseen ja vahvistavat työturvallisuutta. Näitä keinoja olemme käyttäneet menestyksekkäästi lukuisissa asiakasprojekteissamme.

Vastuullisuus on noussut keskeiseen asemaan kaikilla toimialoilla, ja yrityksillä on todellista tahtoa toimia kestävämmin. Parantamalla toimintaansa vielä tällä vastuullisuuden osa-alueella yritykset voivat auttaa osaltaan veropohjan paikkaamisessa ja koko Suomen talouden tasapainottamisessa.

Riippumatta hallituksen lopullisista päätöksistä harmaan talouden määrärahoista, tarjoamme omalta osaltamme avun suomalaisille yrityksille ja yhteiskunnalle harmaan talouden torjunnassa. Meillä on tästä hyvät kokemukset ja näyttöä onnistumisista. 

Lue lisää:
Metsä Fibre haluaa pitää harmaan talouden poissa Rauman sahatyömaalta (linkki)
Econia ja Metsä Fibre sopimukseen harmaan talouden torjunnasta ja tilaajavastuupalveluista Kemin biotuotetehdas- ja Rauman (linkki) sahaprojektissa

Tutustu palveluihimme! (linkki)

Ota yhteyttä, niin kerromme, miten voimme olla avuksi:

Heimo Alatalo
johtaja
Econia Oy
puh. +358 50 527 9444
heimo.alatalo(a)econia.com

Facebook
Twitter
LinkedIn