Tulorekisteri-ilmoittamisen laiminlyöntimaksut

Verohallinto on julkaissut 20.12.2019 päivätyn ohjeen Tulorekisteri-ilmoittamisen laiminlyöntimaksu. Verohallinto määrää tulorekisteri-ilmoittamisen laiminlyönnin perusteella laiminlyöntimaksun, kun ilmoittamisvelvollinen ei ole Verohallinnon kehotuksen jälkeenkään korjannut virheellistä taikka puutteellista

Lue lisää »

Verohallinnolle moitteita

Apulaisoikeusasiamies on arvioinut kahdessa ratkaisussa Verohallinnon asiakas- ja puhelinpalvelua vuoden 2018 joulukuussa.  Apulaisoikeusasiamiehen ensimmäisen ratkaisun mukaan Verohallinnon puhelinneuvonta ei täyttänyt hyvän hallinnon palvelun asianmukaisuuden vaatimusta.

Lue lisää »

Miten valmistautua tilinpäätökseen?

Vuosi on lopuillaan, mikä tarkoittaa suurimmalle osalle suomalaisia yrityksiä tilikauden päättymistä. Ohessa muutamia asioita, jotka on hyvä muistaa: Toimita tositteet ajoissa kirjanpitäjälle Tärkeintä on toimittaa

Lue lisää »

Luontoisedut vahvistettu vuodelle 2020

Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2020. Tarkista Verohallinnon sivuilta, minkä suuruisia ovat ensi vuonna asuntoetu ja sähkön käyttöoikeus, autotallietu, ravintoetu, täysihoitoetu, autoetu ja puhelinetu. Verohallinnon

Lue lisää »

Verohallinnon automatisoitu päätöksenteko lainvastaista

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Verohallinnon automatisoitu päätöksentekomenettely ei täytä perustuslain vaatimuksia. Perustuslain säännökset hallinnon lakisidonnaisuudesta, hyvästä hallinnosta, oikeusturvasta ja lailla säätämisestä edellyttävät, että Verohallinnon automaattisesta hallinto- ja

Lue lisää »

Verotarkastus – pitääkö sitä pelätä?

Verotarkastus on perusteellisin verovalvonnan muoto, joka koskee yksittäistä asiakasta. Verotarkastuksessa selvitetään, onko Verohallinnolle annettu oikeat ja riittävät tiedot, jotta verotus voidaan toimittaa lainmukaisesti ja asiakkaan velvollisuus

Lue lisää »