Verotarkastus – pitääkö sitä pelätä?

Verotarkastus on perusteellisin verovalvonnan muoto, joka koskee yksittäistä asiakasta. Verotarkastuksessa selvitetään, onko Verohallinnolle annettu oikeat ja riittävät tiedot, jotta verotus voidaan toimittaa lainmukaisesti ja asiakkaan velvollisuus maksaa veroa täyttyy.

Tarkastuksessa selvitetään yleensä seuraavat asiat:

  • Vastaavatko liiketoiminta ja kirjanpito toisiaan.
  • Vastaavatko Verohallinnolle annetut ilmoitukset kirjanpitoa.
  • Onko verolainsäädäntöä noudatettu.

Vaikka verotarkastuksilla halutaan estää verotukseen liittyvät virheet ja väärinkäytökset, verotarkastuksessa asiakas saa myös paljon neuvoja ja ohjausta. Yksi verotarkastusten tavoite on se, että asiakkaat osaavat ja haluavat hoitaa veroasiansa mahdollisimman hyvin. Verohallinto oikaisee virheitä myös verovelvollisten eduksi

Perusasiat kuntoon ja huoli poistuu

Monet verotarkastuksessa moitittavat asiat vältetään, kun perusasiat ovat kunnossa. Verotarkastuksen lähtökohtana on luotettava kirjanpito, koska verotus johdetaan kirjanpidosta. Vaikka kirjanpidosta huolehtisi ulkopuolinen palveluntarjoaja, tarvitsee tilitoimisto myös yrityksen ja yrittäjän omaa huolellisuutta ja ymmärrystä siitä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä, jotta myös lopputulos antaa kokonaisuudessaan luotettavan kuvan.

Käteiskassan käyttö

Jos yrityksellä on käytössä käteiskassa, tulisi se täsmäyttää joka päivä ja näin varmistaa kassan oikeellisuus. Pankkitilin tiliotteesta huolehtii pankki, mutta kassan oikeellisuudesta yrittäjä itse. Sitä on käytännössä hankala ulkoistaa, vaikka tilitoimisto tietoa toki tarvitseekin varmistaakseen luotettavan kirjanpidon.

Tositteet
Tositteeksi ei kelpaa mikä tahansa paperi. Menotositteella meno tositetaan kirjanpidossa ja verotuksessa. Virheet liittyvät usein vaillinaisiin matka- ja kululaskuihin. Tyypillinen tilanne voi koitua esimerkiksi siitä, että yrittäjä maksaa itselleen tai työntekijälleen verovapaita kustannusten korvauksia, vaikka verovapauden edellytykset eivät ole täyttyneet.

Sekä kirjanpidossa että verotuksessa voi olla vain yrityksen omia tositteita. Jos yrittäjällä on useita yrityksiä, ei se yhtiö, johon lasku tulee, saa välttämättä tuon tositteen perusteella tehdä vähennystä, jos kyseinen liiketapahtuma ei liity laskun vastaanottaneelle yhtiölle. Edellä mainitun ohella samaan sarjaan kuuluvat myös esimerkiksi yrittäjän tai yrittäjäperheen yksityiset menot eli niihin liittyviä tositteita ei yhtiön kirjanpidossa voi olla eikä niitä tietystikään voida myöskään yrityksen menoiksi katsoa verotuksessa

Lue lisää Verohallinnon sivuilta