Econian rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Econia Yrityspalvelut Oy
Y-tunnus: 1054184-7
Postiosoite: Peltotie 20, 28400 ULVILA
Puhelin: 02 6305 300
Rekisterikuvaus ja seloste ovat nähtävissä osoitteessa www.econia.com/fi/rekisteriseloste Henkilötietolain 26§:n ja 30§:n mukaiset yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Elina Salmivala
Postiosoite: Peltotie 20, 28400 ULVILA
Puhelin: 02 6305 314
Sähköposti: etunimi.sukunimi@econia.com

3. Rekisterin nimi

Econia Yrityspalveluiden asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisissa tarkoituksissa, kuten
– asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
– laskutus ja maksunvalvonta
– markkinointitoimenpiteet (esim. telemarkkinointi, asiakaskirjeet, tiedotteet, sähköiset markkinointikirjeet, kuten uutiskirjeet)
– päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
– palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
– tutkimus ja tilastointi
Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Rekisteröidyn tiedoista nimi, arvo tai ammatti, ikä, sukupuoli ja äidinkieli sekä yksi henkilöön liittyvä muu tunnistetieto sekä yhteystiedot voidaan siirtää markkinointirekisteriin käytettäväksi suoramarkkinointitarkoitukseen myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.

5. Rekisterin tietosisältö

–  rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi ja osoitetiedot, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite
–  asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot
–  laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
–  rekisteröidyn mahdollisesti itsestään antamat profilointitiedot
–  lupatiedot ja kiellot, kuten asiakkaan ilmoittamat tarjonnanestotiedot tai sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron osalta mahdollisesti annettu suoramarkkinointisuostumus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

–  rekisteröidyn oma ilmoitus (puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla).

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

B. Sähköisesti talletetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.