Verojen maksujärjestelyt

Verohallinnon uuden päätöksen (A219/200/2016) mukaan verottaja voi verojen kerryttämiseksi ryhtyä maksujärjestelyyn tilapäisiin maksuvaikeuksiin joutuneen verovelvollisen kanssa sen sijaan, että verot lähetettäisiin ulosottoperintään tai ryhdyttäisiin muihin perintätoimiin. Ryhtyessään maksujärjestelyyn Verohallinto laatii ja lähettää verovelvolliselle maksuaikataulun, jonka mukaisesti verot on suoritettava maksujärjestelyssä määriteltyinä tasaerinä.

Maksujärjestelyn piiriin eivät pääse verovelvolliset, joilla on ulosotossa perittävänä veroja tai verovastuisiin perustuvia verovelkoja, laissa säädettyjä veroilmoituksia antamatta määräajassa tai aikaisemmin tehtyyn maksujärjestelyyn sisältyneitä veroja maksamatta. Maksujärjestelyyn ei ryhdytä myöskään niissä tapauksissa, joissa verovelvollinen on velkajärjestelyissä tai yrityssaneerauksessa, johon sisältyy Verohallinnon perittäväksi kuuluvia veroja.

Maksujärjestely tehdään yleensä vakuudettomana ja sen enimmäisaika on kaksi vuotta. Vakuudelliselle maksujärjestelylle maksuaika voi olla pidempi.Maksujärjestelyn ajalta perintään laissa säädetyt viive- ja viivästyskorot, jollei ole olemassa erittäin painavaa syytä korottomuuteen.

Maksujärjestely raukeaa, jos verovelvollinen ei suorita maksuja maksuaikataulun mukaisesti, verovelvolliselle syntyy uutta verovelkaa tai jos verovelvollinen ei anna lakisääteisiä veroilmoituksia määräajassa.

 

Lue koko päätös Verohallinnon sivuilta. Linkki »