Anmälan av utstationering till arbertarskyddsmydigheten

Enligt bestämmelserna som trade i kraft 1.9.2017 ska ett företag som utstationerar arbetskraft anmäla utstationeringen till arbetarskyddsmyndigheten.  Anmälan skall göras före arbetet börjas.

Inom byggbranschen ska anmälan alltid göras, men behövs inte om arbetstagare utstationeras för ett annat arbete än byggarbete. Också väsentliga ändringar skall anmälas med en kompletterings anmäla.

Anmälan ska innehålla uppgifter om:

  • information för det utstationerande företaget
  • information för beställaren
  • information för byggherren och huvudentreprenören inom byggverksamhet
  • antalet utstationerade arbetstagare
  • information för en företrädare för det utstationerande företaget i Finland
  • när utstationeringen börjar och den förväntade varaktigheten
  • platsen där arbetet utförs
  • arbetsbranschen

Om anmälan inte görs, är det mögjligt att det utstationerande företaget är skyldigt att betala en försummelseavgift mellan 1 000 och 10 000 euro.

Lagen (447/2016) om utstationerade arbetstagare ändrades sist i 18.6.2016.

Econia kan ge anmälan enligt kontrakten av den lokala företrädaren. Vänligen kontakta oss för mer information!