Kehittämismenot kirjanpidossa

 

Kehittämistoiminnalla tavoitellaan yrityksen kilpailukyvyn parantamista hyödyntämällä tutkimustuloksia tai muuta tietoa olennaisesti parempien prosessien, palveluiden, tuotteiden, laitteiden taikka raaka-aineiden suunnitteluun ennen kaupallisen tuotannon tai käytön aloittamista. Kyseessä ei täten ole kevyt jatkuva kehittäminen, vaan suuri harppaus eteenpäin. Kehittämistoiminta voi olla prototyyppien suunnittelua, uuden teknologian käyttöönottoa tai uuden menetelmän suunnittelua, toteuttamista ja testausta.

Kirjanpidossa tutkimusmenot kirjataan tilikauden kuluiksi. Menot voidaan aktivoida, jos niiden oletetaan tuottavan tuloa useampana tilikautena. Ne on silti poistettava vaikutusaikanaan, enintään 10 vuodessa. Aktivoitavat menot ovat kehittämistoiminnasta aiheutuneet välittömät menot, kehittämistoiminnasta aiheutuneet korkomenot sekä kehittämistoimintaan liittyvän aineettoman omaisuuden poistojen osuus. Aktivoitavien kulujen on oltava kirjanpidossa selkeästi eroteltuja esimerkiksi kustannuspaikkaperusteisesti.

Verotuksellisesti kehittämismenot ovat verovuoden kulua, jotka voidaan verovelvollisen vaatiessa vähentää kahden tai useamman vuoden poistoina. Vaatiminen tarkoittaa, että kirjanpitovelvollinen on kirjannut kyseisen kulun taseeseensa.

Lisätietoja: TEM:n asetus kehittämismenojen aktivoinnista.