Okategoriserad

First step taken in the labour market for the technology industry

The technology industry has taken the first step in the labour market negotiations. The boards of Technology Industries of Finland and Industrial Union have accepted Friday’s negotiation results concerning the new collective agreement for the industry’s employees. The agreement period is 25 months, with the total wage increase during the agreement period being 3.3%. Approximately 93,000 …

First step taken in the labour market for the technology industry Read More »

Anmälan av utstationering till arbertarskyddsmydigheten

Enligt bestämmelserna som trade i kraft 1.9.2017 ska ett företag som utstationerar arbetskraft anmäla utstationeringen till arbetarskyddsmyndigheten.  Anmälan skall göras före arbetet börjas. Inom byggbranschen ska anmälan alltid göras, men behövs inte om arbetstagare utstationeras för ett annat arbete än byggarbete. Också väsentliga ändringar skall anmälas med en kompletterings anmäla. Anmälan ska innehålla uppgifter om: …

Anmälan av utstationering till arbertarskyddsmydigheten Read More »

Lagen om utstationerade arbetstagare och arbetsgivarens skyldigheter

Bestämmelser om tillsynen av utstationerade arbetstagare och minimivillkoren för anställningar finns i EU-direktiv och Finlands lag.  På utstationerade arbetstagare tillämpas huvudsakligen samma minimivillkor för anställningen som på finländare i motsvarande arbete i Finland.  Om ett annat lands lag tillämpas på den utstationerade arbetstagarens arbetsavtal tillämpas bestämmelserna i Finlands lag till de delar de är mera …

Lagen om utstationerade arbetstagare och arbetsgivarens skyldigheter Read More »

Internationella företags lokala representant i Finland

Econia verkar som lokal representant i Finland för ett flertal utländska företag. För tillfället har vi hand om totalt 16 utländska företags officiella representation.   Bland våra internationella kunder återfinns bland andra tyska Franz Dietrich AG, PC-Bauwerksabdichtung GmbH, Chatzi Nteli Surface Protection Ltd, DOST GmbH, SIAG-Ruhland AG och Peters Engineering GmbH samt polska Wavenet Ltd, KMW …

Internationella företags lokala representant i Finland Read More »

OL3-bygget snart slutfört

Econia Yrityspalvelu Oy har som medlem i Finnuclear ry på ett särdeles aktivt sätt utgjort ett stöd för Olkiluotos underleverantörer.  Vi har ca 100 företag vid OL3-bygget som våra kunder, varav några är större företag. Vi har fungerat som löneräknare, bokförare och skatterådgivare för företag verksamma vid Olkiluoto. Vi har även fungerat som officiell lokal …

OL3-bygget snart slutfört Read More »

Olkiluoto och lagen om utstationerade arbetstagare

Varför är en lokal bokföringsbyrå en värdefull partner för internationella företag vid Olkiluoto? Bestämmelser om tillsynen av utstationerade arbetstagare och minimivillkoren för anställningar finns i EU-direktiv och Finlands lag.  På utstationerade arbetstagare tillämpas huvudsakligen samma minimivillkor för anställningen som på finländare i motsvarande arbete i Finland.  Om ett annat lands lag tillämpas på den utstationerade …

Olkiluoto och lagen om utstationerade arbetstagare Read More »

Yrityspalvelu Niinisalo är nu Econia

Yrityspalvelu Niinisalo blev Econia sommaren 2010. Det nya namnet och den nya profilen motsvarar bättre det företag som vi har utvecklats till på drygt tio år. 

Namnet binder samman alla funktioner i vårt företag: ekonomiförvaltning, personaluthyrning, rationalisering av affärsverksamhetsprocesser och internationella tjänster. Namnet har sina rötter i Yrityspalvelu Niinisalo, men samtidigt kommunicerar det vår ständiga …

Yrityspalvelu Niinisalo är nu Econia Read More »