Internationella företags lokala representant i Finland

Econia verkar som lokal representant i Finland för ett flertal utländska företag. För tillfället har vi hand om totalt 16 utländska företags officiella representation.  

Bland våra internationella kunder återfinns bland andra tyska Franz Dietrich AG, PC-Bauwerksabdichtung GmbH, Chatzi Nteli Surface Protection Ltd, DOST GmbH, SIAG-Ruhland AG och Peters Engineering GmbH samt polska Wavenet Ltd, KMW Engineering GmbH och tjeckiska MTL-Group. Vi erbjuder allt från kompletta ekonomiförvaltningstjänster till enbart lokal representation av utsända arbetstagare, vilket även inbegriper personlig skatterådgivning och bl.a. skattedeklarationer.

Vi anpassar alltid våra tjänster efter kundens behov och betjänar på engelska, franska, tyska och svenska. Om du är intresserad av våra internationella tjänster, kontakta Maarit Majasaari, tfn. +358 (0)2 6305 303, maarit.majasaari@localhost.