Arvonlisäveron takaisinlainausesitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi 22.6.2020 lakiesityksen arvonlisäveron takaisinlainauksesta. Verohallinto voi yrityksen hakemuksesta palauttaa tammi-maaliskuussa 2020 erääntyneet ja maksetut arvonlisäverot. Yritys maksaa sovitun maksuohjelman mukaisesti verot takaisin Verohallinnolle. Maksujärjestelyn enimmäiskesto on kaksi vuotta.

Verohallinto ei myönnä arvonlisäveron takaisnlainaa mikäli yrityksellä on ulosotossa veroja tai jos yritys on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuuden verotuksessa. Takaisinlaina on vakuudeton luotto.

Jos yritys on tilittänyt veroja kuukausittain, kyse on marraskuun 2019 ja tammikuun 2020 väliseltä ajalta tilitettävistä veroista. Mikäli yritys on tilittänyt arvonlisäveroa kolmen kuukauden jaksoissa, kyse olisi loka-joulukuulta 2019 tilitettävistä veroista. Kalenterivuosimenettelyssä oleva yritys voi saada takaisin neljäsosan vuodelta 2019 maksamistaan veroista.

Takaisinlainauksen korko on  vähennyskelvoton yrityksen tuloverotuksessa

Takaisinlainatulle arvonlisäverolle peritään 2,5 prosentin suuruista korkoa. Korkoa sovelletaan yhtenäisesti kaikkiin maksujärjestelyihin, joita koronaepidemian vuoksi väliaikaisesti tehdään huojennetuin ehdoin.

Korko on vähennyskelvoton yrityksen tuloverotuksessa. Laina poikkeaa siis normaalista pankkilainasta, jonka korko on yleensä yrityksen tuloverotuksessa vähennyskelpoinen. Osakeyhtiön verotuksessa korko vastaa 3,13 prosentin suuruista tuloverotuksessa vähennyskelpoista korkoa. Arvonlisäveron takaisinlainauksessa korko juoksee veron alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien.

Veronpalautusten käyttäminen estetään

Veronpalautusten käyttäminen huojennettuun maksujärjestelyyn kuuluvien verojen suoritukseksi estetään. Palautusta vastaava määrä palautettaisiin pääsääntöisesti yritykselle sen sijaan, että palautus käytettäisiin huojennettuun maksujärjestelyyn kuuluvan veron suoritukseksi.

Veronkantolakiin lisättiin uusi 25 a §. Sen avulla voidaan purkaa jo ennen lain voimaantuloa tehty palatuksen käyttäminen sellaisten verojen suoritukseksi, joista on pyydetty huojennettua maksujärjestelyä. Palautusten käyttäminen verovelan suoritukseksi siis puretaan ja palautettava määrä maksetaan yritykselle. Yrityksen pitää pyytää palautettavan määrän maksamista erikseen Verohallinnolta 30 päivän kuluessa lain voimaantulosta.

Lähde ja lisätietoja: Taloushallintoliitto