Kikyn työaikavaikutus vaatii välittömiä toimia

Työmarkkinajärjestöt sopivat viime kevättalvella uudesta kilpailukykysopimuksesta, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä ja tätä kautta lisätä kasvua ja luoda työpaikkoja. Sopimus astui voimaan tämän vuoden alusta.

Kikyn pääkohdat

Työ- ja virkaehtosopimuksia jatketaan vuodella: Työ- ja virkaehtosopimusten voimassaoloa jatketaan 12 kuukaudella, minkä ajan palkat pysyvät ennallaan.

Työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksut kasvavat, työnantajien laskevat: Työntekijän työeläkemaksu nousee yhteensä 1,2 % vuosina 2017–2020: työnantajan työeläkemaksu alenee vastaavasti samalla määrällä. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu nousee yhteensä 0,85 % vuosina 2017-2018: työnantajan työttömyysvakuutusmaksu alenee vastaavasti samalla määrällä. Työnantajan sosiaaliturvamaksu alenee vuosina 2017-2019 noin prosentilla.

Työaika pitenee: Kokoaikatyön vuosittainen työaika pitenee keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta. Ammatti- ja työnantajaliitot sopivat työajan pidentämisen toteuttamistavasta alakohtaisesti.

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen työntekijöiden turva paranee: yli 5 vuotta työsuhteessa olleet työntekijät saavat paremman muutosturvan, johon sisältyy oikeus työllistymistä edeltävään koulutukseen ja valmennukseen, jonka arvo vastaa vähintään henkilön palkkaa. Irtisanotulla on oikeus työterveyden palveluihin puoli vuotta työntekovelvollisuuden päättymisestä. Muutokset velvoittavat vähintään 30 henkilöä työllistäviä työnantajia.

Teiltä vaadittavat toimenpiteet

Ilmoitattehan palkanlaskentaan mahdolliset paikalliset sopimukset ja työajanmuutoksen toteutustavan yrityksenne kohdalla. Jos ette ole varmoja kuinka toimia, olkaa yhteydessä palkkahallinnon asiantuntijoihimme!

Lisätietoa kilpailukykysopimuksesta voit lukea SAK:n sivuilta. Linkki »