Maatalouden veroilmoituksen määräpäivä 2.4.

Maataloudenharjoittajien veroilmoitus on annettava viimeistään 2.4.2020, samoin myös muut tuloveroilmoitukset, kuten metsätalouden ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja täydennykset esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Maatalouden veroilmoitus tulee antaa myös silloin kun toimintaa ei ole ollut. Veroilmoituksen tulee olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä.

Lisäaikaa veroilmoituksen antamiselle voidaan myöntää erityisestä syystä, esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Lisäaikaa voi hakea OmaVerossa tai lomakkeella. Myös lisäaikahakemuksen tulee olla Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä.

Jos arvonlisäveroilmoitus jäi antamatta määräpäivänä 2.3.2020 (jos verokausi on kalenterivuosi), tulee ilmoitus antaa heti OmaVerossa.

Veroilmoituksen voi antaa sähköisesti OmaVero-palvelussa tai Ilmoitin.fi:n kautta. Maatalouden veroilmoitusta ei voi enää antaa Lomake.fi-verkkolomakkeella.

Lue lisää maatalouden veroilmoituksesta

Maatalouden energiaveron palautukset maksetaan entistä aiemmin

Maatalouden energiaveron palautukset verovuodelta 2019 maksetaan tänä keväänä asiakaskohtaisesti ja aiempaa aikaisemmin. Suurin osa saa palautuksen jo maaliskuussa ja viimeisetkin palautukset maksetaan heinäkuussa. Palautus näkyy asiakkaan tilillä noin viikon kuluessa palautuspäätöksestä.

Lue lisää maatalouden energiaverosta

Lähde: Verohallinto