Verohallinnon tukitoimenpiteet yrityksille

Yrityksen veroilmoitukselle voi tarvittaessa hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen, jos se on estänyt veroilmoituksen antamisen ajoissa. Maksuvaikeuksissa yritys voi hakea maksujärjestelyä. Maksujärjestelyä voi hakea uusin helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen. Ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi. Verohallinto on tehostanut …

Verohallinnon tukitoimenpiteet yrityksille Read More »