Tuloveroasteikko ja henkilöverotus vuonna 2019

Vuoden 2019 ansiotulon tuloveroasteikko

Työasuntovähennys nousee

Työasuntovähennyksen enimmäismäärä on 450 euroa vuonna 2019.  Vähennystä myönnetään 450 euroa jokaista sellaista täyttä kalenterikuukautta kohti, jona verovelvollisella on ollut käytössään kaksi asuntoa. Vähennyksen rakenteeseen tai myöntämisedellytyksiin ei tule muutoksia.

Vapaaehtoistyöntekijöiden verovapaiden matkakustannusten korvaukset

Vuonna 2019 vapaaehtoistyöntekijöiden verovapaiden kilometrikorvausten määrä on enintään 3 000 euroa kalenterivuodelta muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta.

Vapaa- ja alennuslippu liikenteenharjoittajan työntekijälle

Tavanomaisia henkilökuntaetuja koskevaa säännöstä on täsmennetty siten, että liikenteenharjoittajan työntekijöilleen myöntämien vapaa- ja alennuslippujen verovapaus koskee myös välittömästi liikenteenharjoittamista palvelevien tytäryhtiöiden henkilöstöä.

Kunnallisverotuksen perusvähennys

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 3 305 euroon.

Työtulovähennys

Työtulovähennyksen enimmäismäärä on 1 630 euroa.

Lue lisää vuoden 2019 veromuutoksista Veronmaksajien nettisivuilta »