Verottaja on täsmentänyt tavanomaisen mainoslahjan käsitettä

Mainoslahjana pidetään arvoltaan vähäistä massalahjaa, joka annetaan samanaikaisesti ja samanlaisena useille eri vastaanottajille. Mainoslahjaan on myös usein painettu yrityksen nimi tai logo. Myös yrityksen omia tuotteita voidaan antaa mainostarkoituksessa.

Tavanomaisena voidaan pitää mainoslahjaa, jonka arvonlisäverollinen ostohinta on enintään 50 euroa.

Tavanomaisia mainoslahjoja ovat lain mukaan mm. näytteet yrityksen omista tuotteista, asiakkaille yrityksen merkkipäivinä jaetut lahjat tai muut asiakkaille annetut lahjat. Mainoslahja on arvoltaan vähäinen ja se annetaan samanaikaisesti useille vastaanottajille. Usein niihin on painettu yrityksen nimi tai logo. Tavanomaisena voidaan pitää mainoslahjaa, jonka arvonlisäverollinen ostohinta on enintään 50 euroa. Jos kyseessä on yrityksen itse valmistama tavara, pidetään arvona sen todennäköistä luovutushintaa.

Alkoholilahjojen katsotaan lähtökohtaisesti liittyvän edustamiseen. Poikkeuksellisesti alkoholituotetta voidaan kuitenkin pitää mainoslahjana, jos kyseessä on yrityksen itse valmistamien tuotteiden jakaminen mainostarkoituksessa ja muut yleiset mainoslahjaksi määrittelyn edellytykset täyttyvät.

Lue lisää

Facebook
Twitter
LinkedIn