Vuoden 2014 sosiaaliturvamaksuprosentti

Työnantajan sosiaaliturvamaksu on vuonna 2014 on 2,14 prosenttia.

Valtioneuvosto on vahvistanut asetuksella vuoden 2014 työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudeksi 2,14 prosenttia palkasta. Koska sosiaaliturvamaksuun ei sisälly enää kansaneläkevakuutusmaksua, maksun suuruus on siis 2,14 prosenttia.

Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2014 maksettaviin palkkoihin. Palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

Lähde: vero.fi