Loppuvuoden 2017 veromuutoksia

Marraskuussa 2017 astui voimaan lukuisia veromuutoksia. Lukaise kooste muutoksista ja varmista, että hoidat oikein loppuvuodenkin verotuksen.

Yhteisöjen verotuksen menettelyt muuttuivat

Ennakon täydennysmaksu korvattiin lisäennakolla, koronlaskenta muuttui ja kaikki tuloverot maksetaan samalla verolajikohtaisella viitteellä. Sähköinen ilmoittaminen laajenee yhteisöjen tuloveroilmoituksiin ja ennakoita koskeviin hakemuksiin. OmaVero-palvelu korvaa Yhteisöjen veroilmoituspalvelun.

Ennakoiden menettelyt uudistuivat

Aiemmin verovuoden ennakkoperintää on täydennetty oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksulla. Jatkossa ennakonkantoa voi täydentää verovuoden jälkeen hakemalla lisäennakkoa. Verovuoden jälkeen ennakkovero maksetaan yhdessä erässä, jonka eräpäivä on kolmen viikon kuluttua ennakon määräämisestä. OmaVerossa päätöksen lisäennakosta saa välittömästi. Sille voi valita myös aikaisemman eräpäivän, joka on aikaisintaan päätöspäivä. Lisäennakon maksaminen ennen eräpäivää ei katkaise koronlaskentaa.

Tuloverotuksen koronlaskenta muuttui

Huojennettu viivästyskorko korvaa yhteisökoron ja jäännösveron koron. Veronpalautuksille lasketaan palautuskorkoa. Korkoja lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen. Yhteisön korkoja lasketaan kolme kuukautta pidemmältä ajalta kuin aiemmin, muilla verovelvollisilla laskenta-aika säilyy ennallaan.

Huojennettua viivästyskorkoa sovelletaan yhteisölle ja yhteisetuudelle 1.11.2017 ja sen jälkeen määrättävään ennakkoon. Muulle verovelvolliselle säännökset tulevat voimaan 1.11.2018 ja sen jälkeen määrättävään ennakkoon. Jos yhteisön verovuosi päättyy viimeistään 30.9.2017, huojennettu viivästyskorko lasketaan veroilmoituksen viimeistä antopäivää seuraavasta päivästä, kuitenkin viimeistään 1.11.2017 alkaen.

Tuloverojen maksaminen yksinkertaistui

Yhteisöjen tuloverot eli ennakkoverot – mukaan lukien verovuoden päättymisen jälkeen määrätyt lisäennakot – ja jäännösvero maksetaan yhdellä verolajikohtaisella viitteellä. Viitteen käyttäminen ohjaa maksun tuloveroihin vanhentumisjärjestyksessä. Jos vanhentumispäivä on sama, maksu käytetään eräpäivän mukaisessa järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan.

Myös maksamiseen käytettävä tilinumero muuttuu. Uuden viitenumeron ja tilinumeron saa esimerkiksi OmaVerosta. Maksu ohjautuu kuitenkin oikein, vaikka maksaisit veron aiemmin käytössä olleella viitenumerolla ja tilinumerolla.

Sähköinen asiointi laajentui

Yhteisö ja yhteisetuus antavat tuloveroilmoituksen ja tekevät ennakkoa koskevat vaatimukset sähköisesti 1.11.2017 alkaen. Paperiasiointi on mahdollista vain erityisestä syystä, kuten silloin, kun ilmoitusta tai hakemusta ei teknisen esteen vuoksi voi antaa sähköisesti.

OmaVero korvaa Yhteisöjen sähköisen asiointipalvelun. OmaVeroon tulee myös uusia toimintoja ja jatkossa siellä voi muun muassa:

  • antaa yhteisön tuloveroilmoituksen
  • hakea muutosta yhteisön ennakkoveroihin
  • tilata verovelkatodistuksen
  • tehdä oikaisuvaatimuksen oma-aloitteisista veroista tai yhteisöjen tuloverotuksesta
  • hakea ennakkoratkaisua oma-aloitteisista veroista tai yhteisöjen tuloverotuksesta
  • maksaa yhteisön tuloveron verkkomaksuna

Yritys- ja yhteisöasiakkaat kirjautuvat OmaVeroon Katso-tunnisteella, yksityishenkilöt ja ammatinharjoittajat käyttävät verkkopankkitunnuksia.