Paperiset asuntoyhtiöiden osakekirjat historiaan

Osakehuoneistojen vaihdanta ja käyttö vakuutena on tähän asti perustunut paperisten osakekirjojen siirtämiseen. Uusi huoneistotietojärjestelmä parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta, sillä siinä tiedot huoneistojen ominaisuuksista, omistuksista ja hallintaoikeuksista ovat sähköisessä muodossa.

Uusi lainsäädäntö astuu voimaan tammikuussa 2019. Uudet asuntoyhtiöt perustetaan tämän jälkeen vain digitaalisesti eikä osakekirjoja paineta. Sähköisten omistus- ja panttausmerkintöjen kirjaaminen alkaa. Ennen 2019 perustettujen taloyhtiöiden osakeluettelotietojen ylläpidon siirto huoneistotietojärjestelmään alkaa 1.5.2019.

Lue täältä lisää huoneistotietojärjestelmästä!