Mitä kannattaa huomioida tilitoimiston valinnassa?

Verohallinnolta ohje tutkimus-​ ja kehittämisvähennyksestä

Verohallinnon ohje uudesta tutkimus-​ ja kehittämismenojen yhdistelmävähennyksestä on julkaistu maaliskuussa.

Yhdistelmävähennys muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen on yleinen lisävähennys, joka on 50 prosenttia yhdistelmävähennykseen oikeuttavista menoista. Yleisen lisävähennyksen verovuosikohtainen vähimmäismäärä on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa. Yleisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2023.

Toinen osa on tutkimus-​ ja kehittämistoiminnan menojen lisääntymisen perusteella tehtävä ylimääräinen lisävähennys, joka on 45 prosenttia verovuoden ja tätä edeltävän verovuoden kaikkien yhdistelmävähennykseen oikeuttavien menojen erotuksesta. Ylimääräisellä lisävähennyksellä ei ole vähimmäismäärää, mutta sen verovuosikohtainen enimmäismäärä on 500 000 euroa. Ylimääräisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2024. Kun ohjeessa kerrotaan yhtä aikaa sekä yleisestä että ylimääräisestä lisävähennyksestä, käytetään käsitettä yhdistelmävähennys tai monikkomuotoa lisävähennykset.

Yhdistelmävähennyksen laki on pysyvä. Yhdistelmävähennyksen lisäksi on voimassa määräaikainen laki tutkimus-​ ja kehittämistoiminnan yhteistyövähennyksestä.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta

Facebook
Twitter
LinkedIn