Yrittäjävähennys 2017 käytännössä

Vuoden 2017 alusta Suomessa astuu voimaan yrittäjävähennys. Yrittäjävähennystä on puuhailtu nyt jo useita vuosia, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Tällä hetkellä näyttää siltä, että missään ei ole aiheeseen liittyvää tietopakettia, joten kokosimme tähän eri lähteistä yrittäjävähennystä koskevaa tietoa.

Vähennys koskee vain pieniä toimijoita

Yrittäjävähennys ei tule koskemaan kaikkia yritysmuotoja, vaan ainoastaan yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja henkilöyhtiöitä. Toimintansa osakeyhtiöittäneet yrittäjät jäävät vähennyksen ulkopuolelle. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat vähennyksen piirissä.

Verovähennysoikeus 5 % tuloksesta

Verovähennysoikeus on suuruudeltaan 5 prosenttia ja vähennys tehdään yritystoiminnan tuloksesta. Täten yritystoiminnan tuloksesta 5 prosenttia olisi yrittäjälle täysin verotonta tuloa, ja loput jaettaisiin nykyisen mallin mukaisesti pääoma- ja ansiotuloksi.

Käänteinen vähennys tappioista

PTT:n mukaan yrittäjävähennys koskee myös tappiollisia vuosia. Tällöin tappioista huomioidaan vain 95 % alijäämähyvityksiä laskettaessa.