Verotusinfo

Verotusmenettely ja veronkanto muuttuvat 2017

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2017. Seuraavassa pääkohdat lyhyesti: Muutoksenhakuaika lyhenee kolmeen vuoteen esimerkiksi tuloverotuksessa, perintö- ja lahjaverotuksessa sekä kiinteistöverotuksessa. Aiemmin muutoksenhakuaika on ollut viisi vuotta. Korjaukset oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajansuoritusten, ilmoituksiin sekä vuosi-ilmoituksiin tulee jatkossa tehdä uudella, korvaavalla ilmoituksella. Nykyisin korjaukset tehdään lisäilmoituksella. …

Verotusmenettely ja veronkanto muuttuvat 2017 Read More »

Ennakkotilinpäätöksellä voi vaikuttaa tulokseen ja ennustettavuuteen

Päättyykö yrityksesi tilikausi vuodenvaihteessa? Nyt on juuri oikea aika saada kaikki hyöty ennakkotilinpäätöksestä ja mahdollisesti vaikuttaa vielä yrityksen tulokseen ja nopeuttaa varsinaista tilinpäätöstä.  Ennakkotilinpäätös on alustava tilinpäätös, joka tehdään muutamaa kuukautta ennen tilikauden päättymistä ja jossa pyritään huomioimaan kaikki varsinaiseen tilinpäätökseen vaikuttavat tekijät.  Ennakkotilinpäätös suuntaa aina eteenpäin! Verosuunnittelu ja talouden ennustettavuus Ennakkotilinpäätöksestä hyötyvät ne yritykset, …

Ennakkotilinpäätöksellä voi vaikuttaa tulokseen ja ennustettavuuteen Read More »

Yrittäjävähennys 2017 käytännössä

Vuoden 2017 alusta Suomessa astuu voimaan yrittäjävähennys. Yrittäjävähennystä on puuhailtu nyt jo useita vuosia, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Tällä hetkellä näyttää siltä, että missään ei ole aiheeseen liittyvää tietopakettia, joten kokosimme tähän eri lähteistä yrittäjävähennystä koskevaa tietoa. Vähennys koskee vain pieniä toimijoita Yrittäjävähennys ei tule koskemaan kaikkia yritysmuotoja, vaan ainoastaan yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja henkilöyhtiöitä. Toimintansa …

Yrittäjävähennys 2017 käytännössä Read More »

Verouudistukset 2017

Hallituksen 1.9.2016 esittelemässä vuoden 2017 talousarvioesityksessä on useita yritystoimintaa vaikuttavia veromuutoksia: Uusi 5 % yrittäjävähennys kannustamaan yrittäjyyteen Jatkossa elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa. Metsätalouden verotuksessa otetaan huomioon vastaavansuuruinen vähennys. Tappioiden vähennyskelpoisuutta laajennetaan Osakeyhtiöiden tappioiden vähennyskelpoisuutta laajennetaan Arvonlisäveron tilitykseen joustoa Pienten yritysten maksuvalmiutta vahvistetaan ottamalla …

Verouudistukset 2017 Read More »